Integritetspolicy

Prins Eugens Waldemarsudde värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagstiftning om lagring av personuppgifter.

Vi sparar bara de uppgifter vi behöver i varje enskilt fall.

Vi sparar uppgifterna bara så länge vi behöver för att fullfölja avtal, genomföra köp och bokningar, skicka nyhetsbrev och andra utskick eller på grund av rättsliga skyldigheter.

Vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part om inte lagen så kräver.

Vi skyddar alltid dina uppgifter för att förhindra att obehöriga kommer åt dem. Både tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att försäkra att uppgifter inte förloras, manipuleras eller missbrukas.

Du kan när som helst begära att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade och att få dina uppgifter raderade så länge det inte finns lagar som kräver att vi sparar dem.

Det gör du genom att skicka ett brev med namn och personnummer där det framgår att du vill ta del av eventuellt förekommande uppgifter om dig själv. För att vi ska kunna behandla din begäran ska du underteckna brevet personligen. Namnteckningen är viktig för att ingen annan ska kunna begära ut uppgifter om dig. Om det finns personuppgifter om dig kommer de att skickas till din folkbokföringsadress.

Kontaktuppgifter:

Skriv till:

Personuppgiftsombud

Prins Eugens Waldemarsudde

Box 24227

104 51 Stockholm

Eller mejla:
ombud@waldemarsudde.se

Prins Eugens Waldemarsudde samlar in och sparar personuppgifter för följande syften:

För att kunna fullfölja avtal vid lån av konstverk till utställningar behöver vi kontaktuppgifter och vad det är vi lånar in. Efter fullföljt avtal arkiveras dessa uppgifter i anonymiserad form.

För att kunna fullfölja avtal som gäller arbete/tjänst behöver vi kontaktuppgifter och vad uppdraget gäller. Efter uppdraget behåller vi personuppgifter om vi fått samtycke till det.

För att kunna genomföra köp i webbutiken behöver vi kontaktuppgifter. Dessa sparas tillsammans med köphistorik i två år, sedan behålls bara statistik som inte går att spåra till någon särskild individ. Om du skapar en egen profil på Min sida kan du själv radera dina uppgifter efter genomfört köp. Uppgifter om kontokort är krypterade och är ingenting vi ser eller sparar.

För att skicka ut nyhetsbrev efter anmält intresse sparar vi e-postadress och namn. Du kan när som helst avbeställa prenumeration av de nyhetsbrev du anmält dig till.

För att kunna erbjuda anställning sparas inskickade ansökningar under året de inkommer samt kalenderåret därefter.

För att kunna ta emot bokningar av visningar behöver vi kontaktuppgifter och vilka visningar som bokats. Uppgifter som rör privatpersoner sparas i två år, sedan behålls bara anonym statistik. Om du skapar en profil på vår bokningssida på nätet och loggar in kan du själv hantera dina uppgifter och bestämma om och när de skall raderas eller inte.

Denna integritetspolicy är ett levande dokument där innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.