Föreläsningsserie i samarbete med ABF

I höst arrangerar museet en föreläsningsserie i samarbete med ABF Stockholm och deras medlemssatsning ABF Stockholm Plus som erbjuder flera exklusiva erbjudanden ur kärnverksamheten. Waldemarsudde har alltid värnat folkbildning och ser detta samarbete som ett led i museets uppsökande arbete med att tillgängliggöra verksamheten för en bredare publik.

Museets föreläsningsserie Från friluftsmåleri till modernismens genombrott tar deltagarna med på en konsthistorisk exposé från 1880-talets friluftsmåleri till det tidiga 1900-talet och modernismens genombrott i Sverige. Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i prins Eugens konstnärskap och rika konsamling från årtiondena kring sekelskiftet 1900.