Akustiska bilder av Arktis

Akustiska bilder av Arktis

Onsdagen 9/2 kl. 18

I samband med vår utställning Expedition Konst, samtalar maringeolog och professor Martin Jakobsson och konstnär Åsa Stjerna om ljudets potential i det vetenskapliga kartläggandet och konstnärliga gestaltandet av Arktis.

Bilden av Arktis är i hög grad visuell, ändå utgör akustiska mät- och karteringsmetoder en central del av kartläggandet och genererandet av ny viktig information av Arktis. Det vill säga metoder som på olika sätt använder ljud.

Genom ekolokaliseringsteknologi, där man sänder man ut ljudsignaler genom vatten, kan man få kunskap om bland annat havsbotten genom att mäta de reflektioner som ljudsignalerna genererar. Genom hydrofonteknologi, det vill säga mikrofoner som spelar in ljud under vattnet kan man få viktig kunskap om den marina miljön.

Dessa akustiska teknologier har också blivit alltmer intressanta för det konstnärliga gestaltandet av Arktis.

I samtalet visar Martin Jakobsson och Åsa Stjerna utifrån sina olika perspektiv, exempel på det akustiskas potential i utforskandet och gestaltandet av Arktis—och diskuterar möjliga synergieffekter mellan vetenskap och konst.

Om:

Martin Jakobsson är Professor i marin geologi och geofysik, vid institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet, samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Hans forskning inkluderar Arktiska oceanens glaciationshistoria, det västantarktiska istäcket, glaciala landformer och geofysisk kartläggning av havsbottnar med akustiska metoder. Han har spenderat mer än ett år till sjöss på forskningsexpeditioner till olika delar av världshaven främst Arktiska oceanen.

Länk Martin Jakobsson: https://www.su.se/profiles/mjako-1.182183

Åsa Stjerna utforskar i sitt konstnärskap genom ljud och lyssnande, platsers dolda sammanhang  och underliggande berättelser och ger dem en konstnärlig gestalt. Hennes konstnärliga arbeten, oftast platsspecifika ljudinstallationer, innefattar både permanenta och temporära gestaltningsuppdrag. Under flertalet år har hon i sitt konstnärskap specifikt intresserat sig för havet och Arktis som offentligt rum med global relevans.

Länk Åsa Stjerna: https://asastjerna.se/

Pris: 170 kr

Du kan köpa dina biljetter genom att klicka på “Köp biljett” nedan alt. köpa dem i museets entrékassa.

Information om öppethållande:
Endast den utställning där föredraget hålls samt Prinsens kök håller öppet fram till dess att föredraget börjar kl. 18.00.