Uppdrag och vision

Uppdrag:

Waldemarsudde skall bedriva en verksamhet i enlighet med föreskrifterna i prins Eugens testamente. Det innebär att verksamheten såsom en kulturbild skall bevara byggnader, interiörer, samlingar, trädgårds- och parkanläggningar och på ett levande sätt göra dem tillgängliga för allmänheten.

Prins Eugens Waldemarsudde är från och med den 1 juli 2017 en självständig stiftelse med statliga bidrag.

Vision:

Visionen för Prins Eugens Waldemarsudde är:

  • att vara ett levande, öppet, inspirerande och generöst museum dit alla ska känna sig välkomna.
  • att upplevas som Sveriges vackraste konstmuseum där byggnader, samlingar, utställningar, park och trädgård samverkar som i ett allkonstverk.
  • att visa omsorg om byggnader, samlingar, park och trädgård och värna kvalitet till gagn för allkonstverket Waldemarsudde och dess besökare.
  • att värna konsten, konstintresset och konstvetenskapen genom ett omväxlande, kunskapsrikt och nytänkande utställnings- och evenemangsprogram.
  • att ge möjlighet till berikade konstupplevelser genom att låta olika konstarter mötas i samspel med konsten.
  • att låta äldre och nutida konstnärliga uttryck mötas till gagn för besökarnas konstupplevelser.
  • att uppmuntra till intellektuella diskussioner och reflektioner om konsten och konstens samband med samhällsutvecklingen genom att bedriva forskning och kunskapsuppbyggnad i samband med utställningar och övrig museiverksamhet.
  • att vara lockande för barn och unga genom en nytänkande pedagogisk verksamhet och en skapande verksamhet.

Museets styrelse:

Ordförande Riksmarskalk Fredrik Wersäll

Överintendent Karin Sidén, Prins Eugens Waldemarsudde

Överintendent Patrick Amsellem, Nationalmuseum

Verkställande Direktör Mikael Kamras

Arkitekt Eva Nygren

Landskapsarkitekt Bengt Isling

Stadsantikvarien Fredrik Linder