Musik på Udden

Musik på Udden

På Waldemarsudde har vi sedan 2012 haft den stora glädjen att få bjuda på spännande musik och textläsning med framstående musiker och skådespelare i samspel med konsten. Programserien är ett samarbete mellan Prins Eugens Waldemarsudde, violinist Anders Lagerqvist och Kungliga Musikhögskolan/Edsberg.

I sin samtid var prins Eugen en stark konstnärsprofil som umgicks flitigt med tidens konstnärer, författare, musiker och intellektuella. Prinsens hem beskrevs då ofta som en plats för fria tankar, där kreativitet och ett humanistiskt synsätt rådde. Omvittnade är de samtal som där fördes om konst, litteratur, politik och musik.

Waldemarsudde lämpar sig mycket väl för konserter och då helst i samspel med konsten. Karin Sidén, chef för Prins Eugens Waldemarsudde, har som ambition att stärka museet som en viktig mötesplats för upplevelser av konst i dialog med andra konstarter som poesi och musik. Med en sådan programverksamhet hoppas hon kunna vidga konstintresset och nå nya målgrupper.

För att kunna genomföra den här typen av programverksamhet krävs ett nära samarbete med externa aktörer. Waldemarsudde samarbetar därför med violinisten och konsertarrangören Anders Lagerqvist och Kungl. Musikhögskolan/Edsberg. Med Musikhögskolan/Edsberg har ett fruktbart samarbete upprättats som är till gagn även för de musikstuderande som bereds möjlighet att konsertera på ett konstmuseum i nära samverkan med framstående skådespelare. Anders Lagerqvist har ett brett kontaktnät inom musikvärlden och han har tidigare fungerat som arrangör av ett flertal uppmärksammade konsertserier, bl.a. Zenit samt Forshaga kammarmusikdagar.

Konstnärliga ledare för Musik på Udden är violinisten Anders Lagerqvist och överintendent Karin Sidén.

Tomas Bolme reciterar. Från 23/2 2016. Foto: Lars Edelholm