Föredrag: Anna Boberg: ”Sveriges största konstnär”?

Onsdag 10/5 kl. 18.00

Anna Boberg var under sin livstid en av Sveriges största landskapsmålare, men senare konsthistorieskrivning har inte reflekterat detta. Hon jämfördes tidigt med Monet, och gjorde succé i Frankrike, USA, Italien och Storbritannien. I denna föreläsning med Dr. Eva-Charlotta Mebius får vi veta mer om Bobergs extraordinära liv och konstnärliga gärning, samt vad som kan ha bidragit till att hon fick ta mindre och mindre plats i den svenska landskapskonstens historia, och varför Boberg idag kan sägas vara mer aktuell än någonsin.

Pris: 170 kr.

Information om öppethållande:
Endast den del av museet där föredraget hålls samt Prinsens kök är öppet fram till dess att föredraget börjar kl. 18.00. Detta föredrag hålls i Galleriet där utställningen Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap visas.