Föredrag: Ernst Josephsons spiritistiska liv och konst

Onsdag 25/10 kl. 18.00

Samlingsintendenten Birte Bruchmüller föreläser om det esoteriska i Ernst Josephsons liv och konst. Josephsons spiritistiska seanser på den bretonska ön Bréhat år 1888 uppmärksammas och hur centrala teman som extatiska kroppar och religiösa uppenbarelser i hans konst ger uttryck för det esoteriska.

Kända oljemålningar som Strömkarlen och Gåslisa samt mindre kända verk som Det heliga sakramentet och Blommans själv (Brevets hemlighet) behandlas ur ett nytt perspektiv.

I övrigt belyses i allmänhet den esoteriska stämningen som påverkade många svenska och internationella konstnärer som var verksamma kring sekelskiftet 1900.

Pris: 170 kr.

Information om öppethållande:
Endast den del av museet där föredraget hålls samt Prinsens kök håller öppet fram till dess att programmet börjar kl. 18.00. Föredraget hålls i Galleriet där utställningen Ernst Josephson – Konst, musik och poesi visas.