Föredrag: Ernst Josephsons spirituella liv och konst

Onsdag 25/10 kl. 18.00

Samlingsintendenten Birte Bruchmüller föreläser om det esoteriska i Ernst Josephsons liv och konst. Josephsons spiritistiska seanser på den bretonska ön Bréhat år 1888 uppmärksammas och hur centrala teman som extatiska kroppar och religiösa uppenbarelser i hans konst ger uttryck för det esoteriska.

Kända oljemålningar som hans Strömkarlen (1884) eller Gåslisa (1888-89) och mindre kända som hans Det heliga sakramentet (odaterad) eller Blommans själv (Brevets hemlighet) (odaterad) behandlas ur ett nytt perspektiv.

I övrigt belyses i allmänhet den esoteriska stämningen som påverkade många svenska och internationella konstnärer som var verksamma kring sekelskiftet 1900.

Pris: 170 kr.

Biljetter släpps inom kort.