Föredrag: Trädgården som konst

Professor Catharina Nolin föreläser om svensk trädgårdshistoria och landskapsarkitektur under 1900-talets första del med utgångspunkt i Waldemarsuddes park och trädgård. Trädgården som konst och intresset för historiska trädgårdar som växte sig starkt vid den tid är teman som kommer att beröras.

Pris: 170 kr.