Guidad introduktion: Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap

Torsdag 27 april, kl.14.00

Välkommen på en guidad introduktionen av utställningen Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap.

Vårens stora utställning lyfter fram fyra kvinnliga pionjärer på landskapsmåleriets område och deras uttrycksfulla verk från perioden ca 1890 – 1920. Vi har valt att fokusera på konstnärerna Ester Almqvist, Anna Boberg, Ellen Trotzig och Charlotte Wahlström. Den tidigare konsthistorieskrivningen om det svenska landskapsmåleriet från denna period har särskilt fokuserat på verk av manliga konstnärer. Med valet av konstnärer för den här utställningen breddas och fördjupas bilden av landskapskonsten i Sverige från omkring år 1900 samtidigt som ett antal betydande, men sällan visade, konstnärskap presenteras helt i sin egen rätt.

Start: Kl.14.00

Samling i utställningen

Visningen ingår i entrépriset