Specialvisning: Prinsens konstsamling

Torsdag 13 juni kl. 18.00-18.30

Waldemarsuddes arkivarie och bibliotekarie Anna Meister berättar om prins Eugens roll som konstsamlare och presenterar ett antal verk ur samlingen med utgångspunkt i utställningen Prins Eugen som konstnär och konstsamlare.

Ingår i entréavgiften, ej bokningsbart.