Specialvisning: Prinsens konstskatter

Torsdag 31/8 kl. 18.00

Samlingsintendenten Birte Bruchmüller ger en fördjupning i prins Eugens roll som konstsamlare och presenterar ett urval konstverk i samlingen som visas i den pågående utställningen Prinsens kända och okända skatter. Samlingens tyngdpunkter och bredd uppmärksammas.

Ingår i entréavgiften.