Bildbeställning

I bildarkivet finns foton av prins Eugens konstsamlingar bestående av drygt 6 700 verk. Bilderna kan beställas för såväl studie- och forskningssyfte som för kommersiellt bruk. Museets samlingar består av målningar, konsthantverk, skulpturer, teckningar och grafik, men också prins Eugens arkiv; brevsamlingen och fotografisamlingarna. I konstsamlingen finns verk av prins Eugen (drygt 3000 verk) samt av konstnärer som Ivan Aguéli, Richard Bergh, Eva Bonnier, Mina Carlsson-Bredberg, Isaac Grünewald, Ernst Josephson Per Hasselberg, Edvard Munch, Vera Nilsson, Hanna Pauli, Anders Zorn och många fler.

Maila din beställning till bildbestallning@waldemarsudde.se
Uppge användningsområde, upplaga, bildstorlek, faktureringsadress.

Villkor rörande publicering
– Tillstånd att använda bilden erhålles från Prins Eugens Waldemarsudde.

– Konstnärens namn, verkets titel, fotografens namn samt Prins Eugens Waldemarsudde (som äger verket och rättigheten till bilden) skall alltid anges.

– Bilden får ej återges utan tillstånd, beskäras eller manipuleras på ett sådant sätt att bildens karaktär förändras. Då endast en detalj reproducerats eller bilden beskurits skall detta framgå av texten samt godkännas av museet.

– För dokumentation överlämnas ett exemplar av publikationen där verket är reproducerat.

– Bilden får ej användas utan förnyad ansökan till annan publikation än som angivits.

– Museet förbehåller sig rätten att avböja användning som strider mot museets policy.

– Användningsavgift enligt Prins Eugens Waldemarsuddes prislista erläggs mot faktura om ej annat överenskommits. Låntagaren är betalningsansvarig oavsett om beställt material kommer till användning eller ej.

Upphovsrätt
Konstnärers/fotografers upphovsrätt är skyddad i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729). Lagen ger upphovsmannen ensamrätt att bestämma vad ett konstverk får nyttjas till oavsett om originalverket ägs av någon annan. Upphovsrätten till ett konstverk/fotografi ärvs enligt vanliga arvsregler och gäller 70 år efter konstnärens/fotografens död. Vid reproduktion/publicering av konstverk kontakta BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), www.bus.se
BUS förmedlar tillstånd till användaren och ersättning till upphovsmannen. Avgift för upphovsrätt inkluderas således ej i användningsavgiften som tillfaller museet.

Priser

Böcker, tidningar, tidskrifter
1000 kr för bild i publikationen.
1 500 kr för omslag.

Digital media
1000 kr.

I samband med reproduktion i ett vetenskapligt verk debiteras ingen avgift.

I museets samlingsdatabas finns nedladdningsbara bilder i låg upplösning för privat bruk, som endast får användas i privat syfte.

För kommersiellt bruk såsom vykort, affischer och övrigt, kontakta bildansvarige om pris. Catrin Lundeberg, bildbestallning@waldemarsudde.se, tfn: 08-545 83 705.