Gröna Pennpriset tilldelas Marina Rydberg

Gröna Pennpriset tilldelas Marina Rydberg

Gröna Pennklubben delar varje år ut Gröna Pennpriset till en person som har främjat trädgårdskulturen och bidragit med inspiration och nytänkande inom trädgårdskonsten. Priset har delats ut sedan år 2000 och består av ett fototryck samt ett diplom. I helgen tilldelades Prins Eugens Waldemarsuddes trädgårdsmästare Marina Ryberg priset för 2022. Motiveringen löd:

”Med själ, hjärta och jordiga händer har hon förvaltat trädgården på Waldemarsudde helt i prins Eugens anda, trofast följt i hans fotspår och med trädgårdsmästarens genuina hantverksskicklighet bevarat odlingstekniker och växter från prinsens tid. Med personlig värme har hon förmedlat sin kunskap och kärlek till parken för besökare liksom i boken ”Trädgården på Waldemarsudde”. Marina har gjort så att trädgården på Waldemarsudde blivit och förblivit ett hortikulturellt mästerverk på den svenska trädgårdskartan.”

Föreningen Gröna Pennklubben är ett öppet kontaktnät för alla som arbetar med publicistisk verksamhet inom trädgård och odling. Gröna Pennklubben verkar för att höja statusen på publicistisk verksamhet inom ämnesområdet och att genom medlemsträffar och erfarenhetsutbyte skapa förutsättningar att kunna leva på sitt yrke.