Hemma hos Marie Krøyer

I skolprogrammet Hemma hos Marie Krøyer dyker vi in i Marie Triepcke Krøyer Alfvéns (1867 – 1940) spännande och händelserika liv. Som kvinnlig konstnär vid sekelskiftet påverkades hennes liv mycket av de två giftermål hon ingick och de normer som fanns kring att vara kvinna, fru och mor. I utställningen studerar vi hennes måleri och teckningar såväl som de tre hem hon skapade i Danmark och Sverige med möbler och textil i egen design. I ateljén använder vi oss av inspirationen ifrån Krøyers mångsidighet och skapar egna interiörer. Förskoleklass och lågstadiet gör levande interiörer i collageteknik. Mellanstadiet arbetar med collage och tredimensionella miniatyrer.

Kan bokas från 12 mars 2024

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia och svenska. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Bild:
Förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material
Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Åk 1 – 3
Teckning, måleri, modellering och konstruktion
Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, tillexempel linjer och färg.
Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, tillexempel dokumentära bilder och konstbilder.

Åk 4 – 6
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tre-dimensionella bilder, tillexempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.

 

 

Marie Krøyer, Selvportræt (Självporträtt), 1889. Olja på trä, 27 x 20,9 cm. Foto: Skagens Kunstmuseer