Kungliga Djurgården tilldelas Green Destinations Award 2022

Kungliga Djurgården tilldelas Green Destinatio Award 2022

Kungliga Djurgården har tilldelats utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen. Med stolthet och engagemang fortsätter vi tillsammans vårt arbete för att vara en plats för kultur, nöje och natur också för kommande generationer.