Prins Eugens Waldemarsudde diplomeras för miljöarbete

Prins Eugens Waldemarsudde diplomerades den 21 december av SUSAs för att ha uppfyllt Svensk Miljöbas kravstandard, ett miljöledningssystem som skapar förutsättningar för minskad miljöbelastning.

De verksamheter som diplomerats enligt standarden har bland annat:

 • Säkerställt resurser, fördelat ansvar och skapat engagemang kring miljöfrågor
 • Genomfört en miljöutredning och bedömt sina betydande miljöaspekter
 • Utifrån sina betydande miljöaspekter har de:
  • upprättat en policy
  • upprättat mål och handlingsplan utifrån policyn
  • genomfört förbättringar
 • Utbildat sina medarbetare i miljö- och hållbarhet
 • Analyserat och beskrivit risker och hur de efterlever miljölagstiftningen
 • Analyserat avvikelser och förbättringsförslag, och hur dessa hanteras
 • Beskrivit sina förbättringar och förändringar
 • Blivit reviderade av en godkänd revisor och diplomerad via en godkänd utfärdare

”Det är mycket glädjande att flera års hållbarhetsarbete vid Waldemarsudde nu har resulterat i en miljödiplomering. Vi ser fram emot att fortsätta vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete på ett strategiskt sätt i hela vår verksamhet. Vårt mål är att vara ett ansvarsfullt och hållbart museum, idag och inför framtiden.”, säger museichef Karin Sidén.

Svensk Miljöbas, numera SUSA, Sustainable Standards, är en ideell förening vars vision är Standarder för en hållbar framtid. SUSA erbjuder kvalitetssäkrade standarderna för miljöledning, kvalitetsledning och hållbarhetsanpassat event.