Sök i samlingarna

Prins Eugens Waldemarsudde lanserar tjänsten Sök i samlingarna

Nu lanserar Prins Eugens Waldemarsudde den digitala tjänsten Sök i samlingarna, i vilken museets konstsamlingar presenteras online. Den nya digitala tjänsten är framtagen i samarbete med företaget Zetcom och tillgängliggör omkring 6 500 av museets verk online.

Nu ges fler möjligheter att upptäcka Prins Eugens Waldemarsuddes rika konstsamlingar med verk av ledande konstnärer från det sena 1800-talets friluftsmåleri fram till modernismen och det sena 1940-talets konst. I vår nya onlinetjänst Sök i samlingarna kan du utforska såväl prins Eugens egna verk som hans konstsamling bestående av måleri, teckningskonst, grafik, skulptur och medaljkonst av såväl kända som mindre kända konstnärer. Här finns verk av bland andra Ernst Josephson, Richard Bergh, Hanna Pauli, Eva Bonnier, Karl Nordström, Eugène Jansson, Ivan Aguéli, Isaac Grünewald, Leander Engström, Sigrid Hjertén och Vera Nilsson.

Prins Eugens Waldemarsuddes samlingar består av omkring 7 500 föremål av framförallt svenska, övriga skandinaviska och franska konstnärer från perioden ca 1870 till 1947, varav merparten nu finns tillgängliga i vår onlinetjänst. Waldemarsudde planerar att kontinuerligt berika söktjänsten med innehåll i form av texter och bilder, så att samtliga föremål i samlingen ska finnas sökbara i framtiden.

”Det är med stor glädje som Waldemarsudde nu tillgängliggör stora delar av museets intressanta samlingar online. Lanseringen har föregåtts av ett flerårigt arbete och syftar till att öka intresset för museet och de många konstverk som vi har glädjen att förvalta. Det är vår förhoppning att en konstintresserad allmänhet, forskare och museikolleger ska kunna upptäcka rikedomen och bredden i våra samlingar. Nu finns en ökad möjlighet att både studera och inspireras av välkända konstnärers verk, men också av konstverk av idag sällan uppmärksammade konstnärer, oavsett var i världen man bor och är verksam.” säger museichef Karin Sidén.

Välkommen att besöka våra samlingar online: Sök i samlingarna