Friluftsmåleri i parken. Foto: L. Edelholm

Skapande skola

Skapande skola

Skapande skola
Våra skolprogram kan genomföras inom ramen för regeringens satsning Skapande skola som vänder sig till grundskolans åk F-9. Har du egna önskemål på teman arbetar vi gärna fram ett projekt som passar just din skola.

Skapande verksamhet
Du kan söka bidrag för att delta i våra skolprogram eller för ett större projekt. Den skapande verksamheten är ett viktigt led i vår verksamhet. Vi erbjuder en kreativ verksamhet för barn och unga med workshops i olika konstnärliga material och uttryck. Hos oss ges eleverna chansen att finna sitt eget uttryck och växa med konsten. Vår ateljé håller öppet 1 april–31 oktober.

Skapande skolaprojekt med inrktning på film.

Sök Skapande skola bidrag för besök på Waldemarsudde
Vill du söka bidrag för besök hos oss och har frågor om vår verksamhet? Kontakta vår intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand: e.hedstrand@waldemarsudde.se alt. 08-545 837 25

Det är bara skolans huvudman som kan söka bidraget. För mer information om Skapande skola och bidragsansökan se: Kulturrådets hemsida