För lärare

Lärarkvällar

Varje termin arrangerar Waldemarsudde en gratis lärarkväll. Höstterminens lärarkväll kommer att gå av stapeln i början av september och fokusera på utställningen Isaac Grünewald – Konst och teater.

Det går även bra att boka en egen lärarkväll eller fortbildning för kollegorna skolan
Vi kan erbjuda konstvisningar på olika teman, fortbildning i bildanalys och skapande verksamhet med olika material och uttryck. Kontakta vår Intendent för museipedagogik, Elisabet Hedstrand e.hedstrand@waldemarsudde.se