Prins Eugen, Molnet, 1896

SFI & SAS

Välkommen till museet

På Waldemarsudde får eleverna utveckla sitt språk med utgångspunkt i konsten som visas i en inspirerande och vacker museimiljö. Eleverna får öva sig i att beskriva bilder och sätta ord på sina upplevelser av konsten. En visning av Sällskapsvåningen utgör därtill en introduktion till vårt gemensamma kulturarv och några av Sveriges mest välkända konstnärer från förra sekelskiftet såsom Anders Zorn och Carl Larsson.

Besök på museet
Boka en visning av våra utställningar eller någon av våra temavisningar som listas nedan.

Möt Waldemarsudde
Upplev prins Eugens Sällskapsvåning och museets samlingar från sekelskiftet 1900. Vi berättar om prins Eugens landskapsmåleri och utforskar kulturarvet Waldemarsudde. Deltagarna får öva sin förmåga att beskriva landskapens årstider, väder och stämning.

Porträtt – Bild och självbild
Vad kan ett historiskt porträtt berätta om människan på bilden och den tid hon levde i? Deltagarna får öva sig i att beskriva porträtten, bakgrundens miljöer, färger och ljus samt vad människorna har på sig och hur de ser ut att känna sig.

Digital visning
Boka en digital rundvisning av Prins Eugens Sällskapsvåning 45 min eller en digital bildvisning i PowerPoint med gruppdiskussioner om konstverken 90 min. Visningarna genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Kontakt Bokningen, tider och priser
SFI och SAS grupper har fri entré till museet.
Visningar måste bokas med minst två veckors framförhållning.
E-post: bokningen@waldemarsudde.se
Telefon: 08-545 837 20, telefontid: tisdag-fredag kl. 08.30-10.30.
Visning 60 min: 1 000 kr
Digital visning 45 min: 950 kr
Digital bildvisning med gruppdiskussioner 90 min: 1 200 kr

I temavisningen Möt Waldemarsudde besöker vi Prins Eugens Sällskapsvåning. Foto: Anders Skåneberg

Besök med egen ledning

Önskar ni besöka museet med egen ledning går det bra under museets ordinarie öppettider. Vänligen observera att alla besök måste föranmälas till vår bokning med minst en veckas framförhållning.

Lärarhandledning och studiematerial för SFI
Här nedan finns vår lärarhandledning till Waldemarsudde med praktisk information inför besöket samt rekommenderat studiematerial anpassat efter SFI:s olika studievägar. Vi har arbetat fram studiematerialet i nära samarbete med lärare och elever från ABF:s SFI utbildningar.

Lärarhandledning till Waldemarsudde för SFI

Introduktion i bilder till Waldemarsudde för SFI

Studiematerial 1a 1b & 2b nybörjare

Studiematerial 1c 2b & 2c

Studiematerial 1d 2d 3c & 3d

Besök Sällskapsvåningen med inspiration från vår lärarhandledning med tillhörande studiematerial.