Skolprogram åk 7-9 & Gymnasiet

Välkommen till museet med din skolklass

Skolprogrammen anpassas efter elevernas ålder och levandegör konsten med utgångspunkt i skolans läroplan. Våra visningar involverar bildanalys genom dialog och gruppdiskussioner samt ger historiska perspektiv på samtiden. Det skall vara angeläget att gå på museum! 

Läs mer om våra skolprogram nedan eller ladda ned en kortfattad beskrivning här: Skolprogram högstadiet & gymnasiet hösten 2024

Kontakt och bokning

Konstnärens hem

Marie Triepcke Krøyer Alfvéns (1867 – 1940) liv präglades av en stark vilja att bli konstnär och av tidens förväntningar på henne som kvinna, fru och mor. Hennes konstnärskap började i måleriet men förändrades under hennes två giftermål och kom att innehålla även design, teckning och textil vilket kom till uttryck i de tre hem som hon under livet formgav i Danmark och i Sverige.

I skolprogrammet Konstnärens hem undersöker och inspireras vi av Marie Krøyers innehållsrika liv och konstnärskap för att i ateljén bygga egna tredimensionella interiörer i miniatyr.

Kan bokas från 12 mars 2024

Mellan dröm och verklighet

Upplev dramatiska landskap och drömska vyer i höstens utställning Hertervig – Hill. Dröm och verklighet. Norska Lars Hertervig och svenska Carl Fredrik Hill led båda av psykisk ohälsa som påverkade deras liv och konst. I utställningen utforskar vi deras skiftande måleri och diskuterar skapande och psykisk hälsa. Går att boka med fördjupande bildanalys eller med ateljébesök där vi skapar egna landskap i 3d collage.

Kan bokas från 21 september

Möt Waldemarsudde!

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från sekelskiftet 1900. Vi diskuterar tidens idéströmningar med utgångspunkt i konsten och eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck. Kombinera gärna visningen med en workshop i bildanalys eller friluftsmåleri i parken där eleverna får prova på landskapsmåleri med inspiration från Eugens bildvärld.

Porträtt – Bild och självbild

Selfies är ingen ny företeelse, människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden? Vi analyserar porträtt i samlingen samt i våra tillfälliga utställningar och reflekterar över identitet, sociala normer och ideal i dåtid och nutid. Visningen kan bokas med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där eleverna får skapa symboliska självporträtt i blandteknik.

Auguste Rodin, Tänkaren, 1909. Foto: Yanan Li

Avklätt och påklätt

Vi studerar porträtt och figurmåleri i våra utställningar samt slottsparkens skulpturer ur ett genusperspektiv. Vi övar oss i bildanalys och samtalar om bilders budskap om sociala normer, makt och identitet i dåtid och nutid. Visningen kan kombineras med en workshop i bildanalys eller ett ateljébesök där eleverna får skapa kollage på tema genus och identitet. Skolprogrammet kan även genomföras utomhus i form av en skulpturvandring i parken.

Digitala visningar

Boka en digital rundvisning i museet 45 min. eller en digital bildvisning med workshop i bildanalys 60 min. Våra digitala visningar genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.