Waldemarsudde tilldelat pris för trivsammaste miljö!

Waldemarsudde tilldelat pris för trivsammaste miljö!

Prins Eugens Waldemarsudde har tilldelats första pris för Trivsammaste miljö i marknadsundersökningen ”Stockholmarnas favoritmuseum 2022”. Att vi dessutom kom på andra plats i priset Stockholmarnas favoritmuseum, Bästa utställningar och Bästa personal gör oss både stolta och glada.

Stockholmarnas Favoritmuseum 2022 är en kvantitativ undersökning som genomförts av företaget Evimetrix bland allmänheten i Storstockholm där personer har fått yttra sig om 37 museer i länet. Deltagarna har fått uttala sig om hur ofta man besöker vart och ett av de undersökta museerna, hur mycket man uppskattar respektive museum och därefter fått fördjupande frågor om de museum man besöker.

”Det är med stor glädje, tacksamhet och stolthet som Waldemarsudde nu tagit emot publikens många positiva omdömen om vår verksamhet och plats. Inget annat museum i Storstockholm har i årets marknadsundersökning tilldelats så många priser som Waldemarsudde! Att vår publik ser oss som det trivsammaste museet är fantastiskt roligt, och att man verkligen uppskattar våra utställningar och personalens bemötande känns mycket viktigt. Sammantaget stärker detta vår ambition att tillsammans fortsätta utveckla vår visionära verksamhet, med besökarna i fokus!”, säger Karin Sidén, museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde.