Utlån av konst

Utlån av konst

Prins Eugens Waldemarsudde lånar kontinuerligt ut verk från samlingarna till utställningar vid andra konstinstitutioner i Sverige och i utlandet.

Låneansökan kan skickas som brev eller e-post och ska vara ställd till museichef Karin Sidén. Adress: Prins Eugens Waldemarsudde, Box 24227, 104 51 Stockholm. E-post: c.lundeberg@waldemarsudde.se. Museet handlägger låneansökningar löpande.

Ansökan ska innehålla följande information:

–          Utställningsperiod och titel

–          Beskrivning av utställningskoncept och motivering till lån

–          Förteckning över önskade konstverk, gärna med inv.nr.

–          Standard- och säkerhetsrapport (om detta tidigare inte inskickats)

Mer information finns samlad i dokumentet: Villkor för utlån av konst ur Prins Eugens Waldemarsuddes samlingar.

Avgifter
Den administrativa hanteringsavgiften är för närvarande 1350 kr per utlånat konstverk inom Sverige och 4500 kr per utlånat konstverk utomlands. Utöver detta tillkommer eventuell kostnad för hyra eller tillverkning av transportlåda samt konservering. Låntagaren står för alla direkta kostnader i samband med lånet.