Ann Wolff

Ann Wolff

9 April – 23 Oktober 2022

Den internationellt kända och prisbelönta konstnären Ann Wolff har genom sina skulpturala verk markerat sin ställning som en av världens främsta konstnärer som arbetar med glas. Med ett starkt personligt anslag arbetar hon även i brons, aluminium, teckning och pasteller. I utställningen visas bredden av hennes konstnärskap med verk i olika tekniker och material från 1989 fram till idag.

Ann Wolffs konstnärskap sträcker sig över en tidsperiod på mer än 60 år och omfattar en mängd visuella uttryck, material och tekniker. I den kommande utställningen presenteras ett hundratal av hennes senare verk tematiskt och i dialog med varandra, vilket innebär att olika material och uttryck möts sida vid sida i form av skulptur, glaskollage, teckningskonst, måleri och fotografi.

Centralt för hennes konstnärskap är intresset för människan, något som förmedlas både i olika motiviska teman och i relationen mellan form och det rumsliga. Hon arbetar med ett undersökande förhållningssätt till materialens inneboende uttrycksmöjligheter, i synnerhet med glas, och glasets relation till ljus och det rumsliga.

Det är som konstnär arbetande i glas som Ann Wolff särskilt har uppmärksammats, både nationellt och internationellt, med ett flertal priser och prestigefulla utmärkelser för sina verk i glas. Hon har ställt ut regelbundet utomlands på museer och gallerier, i synnerhet i Tyskland, USA, Japan, Frankrike och Belgien. Antalet utställningar i Sverige är numerärt färre.

Ann Wolff, som föddes i Lübeck 1937, kom att studera visuell kommunikation vid Hochschule für Gestaltung i Ulm i Tyskland 1956–59. Hon flyttade till Sverige 1960 där hon kom att inleda en framgångsrik karriär som formgivare och designer på glasbruk som Pukeberg, Kosta Boda och Transjö. Hennes formsäkra ljuslykta Snöbollen från tiden på Kosta Boda är än idag ett mycket populärt bruksföremål i glas.

På 1980-talet inleddes en intensiv period med teckningskonst och måleri samt därefter ett omfattande arbete med skulptur i gjutet glas, aluminium och brons. På senare år har hon även arbetat med fotografi och broderi i teckningskonst, samt gett ut ett antal artists books.

”Det är med stor glädje som Waldemarsudde våren 2022 lyfter fram Ann Wolffs uttrycksfulla och egensinniga konstnärskap i den största museiutställningen någonsin i Sverige. Hennes fascinerande och tekniskt skickligt utförda skulpturer i gjutet glas kommer att visas sida vid sida med hennes expressiva teckningskonst på teman som kretsar kring identitet och det existentiella. I utställningen, som visas både inomhus och utomhus, presenteras verken också i en spännande dialog med det rumsliga och skiftande ljusförhållanden. För Waldemarsuddes park, speciellt framtagen för utställningen, har en nygjutning gjorts av den stora och anslående bronsskulpturen Corvus, även kallad Kajan på kajen, som 2019 placerades i Visby hamn.” säger museichef Karin Sidén.

Utställningen med Ann Wolffs verk visas i Slottets ateljévåning och i museets park. Till utställningen hör även ett antal filmer, en katalog med ett flertal intresseväckande artiklar och programverksamhet.