Charlotte Gyllenhammar – Croiser / Korsa

12 november 2022 – 26 mars 2023

Nu öppnar en innovativ och uttrycksfull utställning med en av Sveriges mest kända konstnärer, Charlotte Gyllenhammar (f. 1963). Gyllenhammars konstnärskap är både mångbottnat och drabbande. Hon utforskar ofta gränser och närmar sig frågor om döden och livet, varandet och var vår existens upphör. Skulptur, installation samt film och fotografi samverkar i presentationen av hennes verk som visas både inomhus och i museets park.

Den här utställningen initierades för drygt två år sedan och har sedan dess präglats av perioder av reflektion, en pågående skapandeprocess och av samtal. Samma omsorg och tankeprocess som har präglat konceptet och tematiken i utställningen, har ägnats utställningens titel. Den titel som Gyllenhammar har ringat in för utställningen med dess nya platsspecifika verk, är Croiser / Korsa. Gyllenhammar har i valet av det franska ordet Croiser, och det svenska ordet Korsa, utgått från hybrider, blandningar, krockar och korsningar.

Vad händer när ett perspektiv förskjuts i skala eller position; som när en skulptur av ett litet barn framställs som en jätte, när något som vanligtvis är uppåtvänt ställs uppochned eller när ett verk ursprungligen utfört i brons skapas på nytt i ett material som gips eller jesmonite? Hur påverkar dessa förändringar, korsningar och förskjutningar ett verks innebörd, uttryck och betraktarens upplevelser och tolkningar? Och vad händer när ett verk möter ett annat i en tidigare aldrig visad sammanställning, och i en ny kontext och rumslighet? Charlotte Gyllenhammar reflekterar återkommande över frågor som dessa. Och lika mångbottnade som hennes konstverk är, är de titlar som hon tilldelar sina verk och utställningar.

I min utställning Croiser / Korsa på Waldermarsudde i höst, gestaltas hybrider, korsningar, krockar och misfits. Omvandlingar och nya verk möter mina tidiga installationer i ett slutet starkt ljus, säger Charlotte Gyllenhammar.

I prins Eugens forna ateljé visas Gyllenhammars nya platsspecifika verk och installation, som består av ett antal skulpturer och reliefer, en film och ett monumentalt textilt verk, som alla samspelar med varandra och med rummets arkitektur. På den angränsande Södra vinden visas ett antal tidigare verk som på olika sätt är betydelsebärande i sig, för utställningen som helhet och för det nya platsspecifika verket i ateljén. De äldsta verken i utställningen utgörs av ett antal gipsreliefer ur installationen Bursting/Sprängning från 1991, inlånade från Göteborgs Konstmuseum. Till de nya verken hör En Famille. Ett större verk visas även i museets park, bronsskulpturen Sitting Giant från 2019.

Det är en stor glädje att få visa en omfattande och starkt uttrycksfull utställning med verk av Charlotte Gyllenhammar, i vilken en helt ny och platsspecifik installation kommer att presenteras och inta Stora Ateljén. I utställningen kommer nya verk att möte äldre, i en spännande dialog och samverkan som fördjupar bilden av ett av Sveriges mest uppmärksammade konstnärskap i modern tid, säger museichef Karin Sidén.

Charlotte Gyllenhammar är född 1963 i Göteborg. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och The Royal College of Art i London. 1993 slog hon igenom på den svenska konstscenen med verket Dö för dig – en 120 år gammal uppochnedvänd ek som hon hängde över Drottninggatan i centrala Stockholm. Gyllenhammar är representerad i många samlingar med enskilda verk och står bakom ett stort antal offentliga verk, exempelvis minnesmonumentet över Dag Hammarskjöld vid Uppsala slott och ett minnesmärke över Raoul Wallenberg utfört på uppdrag av Göteborgs stad. Hon har medverkat i flera internationella utställningar – bland annat på Guggenheim i Bilbao, Venedigbiennalen i Italien samt på Biwako Biennale i Japan 2020. Gyllenhammar har utsetts till årets konstnär 2023 av Prinsessan Estelles kulturstiftelse vilket innebär att hon fått i uppdrag att skapa ett helt nytt platsspecifikt skulpturalt verk. Verket kommer att placeras permanent i Prinsessan Estelles skulpturpark på Kungliga Djurgården i Stockholm.