Ernst Josephson – Konst, poesi och musik

9 september 2023 – 11 februari 2024

Detta är den första stora monografiska utställningen med Ernst Josephsons konst på över tjugo år. Det är en mångfacetterad och tematisk utställning som med nya perspektiv lyfter fram Josephsons uttrycksfulla måleri, teckningskonst, poesi och musik. 

Ernst Josephson (1851–1906) var under sin levnad en av Sveriges mest nyskapande konstnärer med en omfattande produktion av porträtt, historiska och mytologiska motiv samt genremåleri. Efter ett psykiskt sammanbrott, och ett insjuknande 1888, bestod hans konstproduktion främst av teckningar. Under den senare delen av hans liv tillkom även flera målningar samt ett stort antal dikter och musikstycken.

På Waldemarsudde finns en av de främsta samlingarna av Ernst Josephsons konst, både i form av målningar och sena teckningar, tack vare prins Eugens förutseende samlargärning. I samband med Josephsons första separatutställning i Stockholm 1893 inköpte Eugen det ikoniska och i sin samtid omdebatterade verket Strömkarlen, som sedan 1905 är permanent infälld i väggen i Salongen på Waldemarsudde. För att visa sin tacksamhet för förvärvet av Strömkarlen erhöll Eugen samma år i gåva från Josephson en experimentell och innovativ serie av tecknade fornnordiska gudar och kungafigurer, som i urval visas i utställningen. Samlingen av Josephsons verk på Waldemarsudde är en utgångspunkt för utställningen, som kompletteras med ett stort antal inlån från andra museer och konstinstitutioner samt från privata långivare.

Utifrån övergripande tematiska nedslag som saga och myt, det esoteriska, porträtt och människoskildringar, förhållandet till en äldre tradition och konstnärer såsom Rembrandt, Rafael, Tizian och Velázquez, är Josephsons skapande verksamhet presenterad utifrån ett helhetsperspektiv. Utställningen innehåller över 100 verk av Josephson i olika material och tekniker, såsom måleri i olja och akvarell, teckningskonst samt ett urval av hans bevarade manuskript till diktsamlingarna Svarta rosor (1888) och Gula rosor (1896) och exempel på hans nedtecknade noter. I en fördjupningsdel om konstnärens poesi och musik klingar även inspelade pianostycken, som Josephson har komponerat.