Carl Fredrik Hill, Väg med popplar, 1876/77. Olja på duk, 60 x 49 cm. Foto: Per Myrehed. Bild beskuren.

Hertervig – Hill

21 september 2024 – 26 januari 2025

Det är med stor glädje vi presenterar utställningsprojektet Hertervig – Hill (Lars Hertervig – Carl Fredrik Hill) som kommer att visas på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, 21 september 2024 – 26 januari 2025 och på Stavanger Kunstmuseum, Stavanger, 22 februari – 18 maj 2025. Hertervig – Hill arrangeras av de två museerna i samarbete med Nordic Institute of Art.

Utställningen kommer att presentera verk av den norske konstnären Lars Hertervig i dialog med konstverk av den svenske konstnären Carl Fredrik Hill. Presentationen omfattar omkring 100 verk i form av målningar och teckningar, varav ca 50 verk av Hertervig och lika många av Hill. Även om det handlar om två mycket individuella konstnärskap som tillhörde olika generationer, finns det många paralleller mellan Hertervigs och Hills liv och konstnärliga utveckling.

Lars Hertervig (1830–1902) växte upp på ön Borgøy på Norges sydvästra kust utanför Stavanger; ett landskap som kom att bli ett återkommande tema i hans konst. Efter att ha gått på Kungliga Ritskolan i Oslo, fortsatte han till Düsseldorf i början av 1850-talet som elev till den norske professorn Hans Gude vid Düsseldorfs konstakademi. Tragiskt nog blev Hertervig sjuk och återvände till Norge, där han själv såg till att under en period bli inlagd på Gaustad mentalsjukhus utanför Oslo. Resten av Hertervigs liv tillbringade han i hemtrakterna på Borgøy och i Stavanger, där han arbetade relativt isolerat och med begränsade medel. På 1860- och 70-talen målade han en rad anslående landskap i både olja och akvarell; vissa visar på en fascination för förfall medan andra är mer kontemplativa. Dessa verk kan ses som konstnärens visioner av naturen, ibland eventuellt baserade på vaga minnen av ett specifikt landskap.

Carl Fredrik Hill (1849–1911) föddes i Lund i södra Sverige. Efter studier vid Konstakademien i Stockholm, med inriktning som landskapsmålare, bodde han under 1870-talet flera år i Paris. Influerad av bl.a. Camille Corot målade Hill – liksom många andra nordiska konstnärer – friluftsstudier vid Barbizon och andra populära platser utanför Paris bland dåtidens landskapsmålare. Hans tidiga verk speglar den realistiska strömningens och friluftsmåleriets ideal. I januari 1878 lades Hill in på en anstalt för psykiskt sjuka i Passy, Frankrike, och därefter på S:t Hans hospital i Roskilde och på Sankt Lars i Lund, där han vistades till 1883. De tre sista decennierna av sitt liv bodde Hill med sin familj i sitt barndomshem i Lund. Konstnären fortsatte att teckna och måla, framför allt på papper. Han fortsatte att skildra landskap, som nu antog en mer visionär karaktär, ibland med anknytning till hans tidiga verk. Han tecknade också figurer, palatsinteriörer, djur och imaginära varelser. Dessa uttrycksfulla verk har ofta karaktären av drömmar eller visioner.

Detta blir den första utställningen någonsin med Hertervigs verk i Sverige, och det är också den första stora utställningen av Hills konstnärskap i Norge på decennier. Hertervig – Hill-utställningen har därmed målsättningen att introducera de två konstnärernas verk för en ny publik. Presentationen omfattar konstnärernas hela produktion, men betonar särskilt de mer visionära eller andliga verken av både Hertervig och Hill – konstverk som ibland har ansetts förebåda symbolismen och surrealismen. Utställningen lyfter fram såväl likheter som skillnader mellan verken av de båda konstnärerna.

Hertervig – Hill är kurerad av Karin Sidén, Hanne Beate Ueland och Knut Ljøgodt. Utställningen kompletteras av en omfattande, rikt illustrerad och forskningsbaserad publikation med texter av ledande konsthistoriker inom området.

Logo Stavanger