Hertervig – Hill. Dröm och verklighet

21 september 2024 – 26 januari 2025

Under hösten ges den svenska publiken möjlighet att upptäcka den norske konstnären Lars Hertervig (1830-1902). Hertervigs uttrycksfulla verk visas i en spännande dialog med verk av den kända svenske konstnären Carl Fredrik Hill (1849-1911). Trots att det är två mycket särpräglade konstnärskap som tillhörde olika generationer, finns det många likheter att upptäcka i Hertervigs och Hills liv och konstnärliga gärning. Utställningen omfattar omkring 100 verk i form av målningar och teckningar.

Utställningen arrangeras i samarbete med Stavanger Kunstmuseum och Nordic Institute of Art.

Lars Hertervig (1830–1902) växte upp på ön Borgøy på Norges sydvästra kust utanför Stavanger; ett landskap som kom att bli ett återkommande tema i hans konst. Efter att ha gått på Kungliga Ritskolan i Oslo, fortsatte han till Düsseldorf i början av 1850-talet som elev till den norske professorn Hans Gude vid Düsseldorfs konstakademi. Tragiskt nog blev Hertervig sjuk och återvände till Norge, där han själv såg till att under en period bli inlagd på Gaustad mentalsjukhus utanför Oslo. Resten av Hertervigs liv tillbringade han i hemtrakterna på Borgøy och i Stavanger, där han arbetade relativt isolerat och med begränsade medel. På 1860- och 70-talen målade han en rad anslående landskap i både olja och akvarell; vissa visar på en fascination för förfall medan andra är mer kontemplativa. Dessa verk kan ses som konstnärens visioner av naturen, ibland eventuellt baserade på vaga minnen av ett specifikt landskap.

Carl Fredrik Hill (1849–1911) föddes i Lund i södra Sverige. Efter studier vid Konstakademien i Stockholm, med inriktning som landskapsmålare, bodde han under 1870-talet flera år i Paris. Influerad av bl.a. Camille Corot målade Hill – liksom många andra nordiska konstnärer – friluftsstudier vid Barbizon och andra populära platser utanför Paris bland dåtidens landskapsmålare. Hans tidiga verk speglar den realistiska strömningens och friluftsmåleriets ideal. I januari 1878 lades Hill in på en anstalt för psykiskt sjuka i Passy, Frankrike, och därefter på S:t Hans hospital i Roskilde och på Sankt Lars i Lund, där han vistades till 1883. De tre sista decennierna av sitt liv bodde Hill med sin familj i sitt barndomshem i Lund. Konstnären fortsatte att teckna och måla, framför allt på papper. Han fortsatte att skildra landskap, som nu antog en mer visionär karaktär, ibland med anknytning till hans tidiga verk. Han tecknade också figurer, palatsinteriörer, djur och imaginära varelser. Dessa uttrycksfulla verk har ofta karaktären av drömmar eller visioner.

Logo Stavanger