Hugo Alfvén

Konst och musik

Hugo Alfvén – Konst och musik

1 maj – 16 oktober 2022

I samband med det rikstäckande firandet av Hugo Alfvén 150 år, arrangerar Waldemarsudde en utställning i Bernadotterummet med verk av Hugo Alfvén. Hugo Alfvén (1872-1960) var under sitt liv framförallt verksam som tonsättare, violinist och dirigent. En mindre känd sida hos Alfvén är hans arbete med måleri i olja och akvarell, särskilt på landskapsmåleriets område.

I samband med det rikstäckande firandet av Hugo Alfvén 150 år, arrangeras en utställning i Bernadotterummet med inriktning på Alfvén som målare och hans relation till konst. Hans motiv från Dalarna från omkring sekelskiftet 1900 i en nationalromantisk anda, samt ett antal senare skildringar från vistelser på Capri, kommer att visas i utställningen. I dialog med Alfvéns måleri presenteras ett antal originalnoter i en monter, där pikturen vittnar om en exceptionellt säker hand och linjeteckning.

En del av utställningen fokuserar särskilt på Alfvéns konstnärsvänner och verk av dessa, och på hans relationer med den kvinnliga svenska skulptören Alice Nordin samt den danska konstnären Marie Krøyer. Med den sistnämnda gifte sig Alfvén 1912. Hugo Alfvéns korrespondens med prins Eugen, samt den senares arbete med scenografier till baletten Bergakungen, kommer också att visas i utställningen.

I samband med utställningen visas (from 3/5) en byst av tonsättaren som har utförts av skulptören och hovsångaren Karl-Magnus Fredriksson. Bysten har tillkommit på uppdrag av Sångsällskapet Orphei Drängar inför Hugo Alfvéns 150-årsjubileum 2022 och ska placeras permanent på Alfvéngården i Tibble så småningom.

I anslutning till utställningen visas även en film om Alfvéns liv och verk av Anders Hanser, samt arrangeras föredrag och konserter. Utställningen med tillhörande program har tillkommit i samarbete med Alfvéngården i Tibble, Kungl. Musikaliska Akademien och Alfvénfonden.