Isaac Grünewald

Konst och teater

Isaac Grünewald – Konst och teater

3 september 2022 – 12 februari 2023

En omfattande och forskningsbaserad utställning som visar bredden och mångsidigheten i Isaac Grünewalds rika konstnärskap. Här presenteras måleri, förstudier till scenografier och offentliga utsmyckningar, konsthantverk, design, illustrationer och film. Även Grünewalds starka position i svenskt kulturliv kommer att lyftas fram mot bakgrund av tidens samhällsutveckling, samt i förhållande till sociala kontakter och nätverk nationellt och internationellt.

Utställningen kompletteras av en omfattande och rikt illustrerad publikation med artiklar skrivna av ett antal framstående forskare inom konst- och teatervetenskap.