Jenny Carlsson Grip

Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendiat 2022

Jenny Carlsson Grip – Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendiat 2022

26 oktober – 27 november 2022

 Åke Andrén Stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. Årets stipendiat är Jenny Carlsson Grip, som tar emot sitt stipendium den 25 oktober på Prins Eugens Waldemarsudde. Ett urval av hennes verk visas i en mindre utställning på museet fr.o.m. 26 oktober – 27 november 2022.

Jenny Carlsson Grip är född i Ronneby 1984 och utbildad vid Konsthögskolan i Umeå där hon erhöll en Master of fine Arts 2013. Hon är numera bosatt på en släktgård utanför Kallinge. Carlsson Grip har haft separatutställningar på bland annat Norrtälje Konsthall och Kulturcentrum i Ronneby samt i Finland och är representerad bland annat vid Statens konstråd, region Blekinge och Stockholms stad.

Juryns motivering:

Jenny Carlsson Grip är född och uppvuxen på ett jordbrukshemman som i generationer tillhört hennes familj. Där gavs ingen möjlighet att glömma varifrån vi kommer och vart vi går. Hennes måleri är som kraftfulla spadtag i jorden där växande och förmultnande möts i kraftfulla famntag, på samma sätt som ljus möter mörker, årstider avlöser varandra och väder och vind står för rörelsen.

Även om måleriet aldrig gick under praktiserades det under lång tid med både tveksamhet och ironi, som en opålitlig vän i ateljén. I den värld Jenny Carlsson Grip växte upp fanns det ingen plats för denna tvekan och ironi. Penslar mättade med färg möter en obändig natur på lika villkor i hennes starkt uttrycksfulla och storartade måleri.

Årets jury har bestått av Karin Sidén, överintendent och museichef vid Prins Eugens Waldemarsudde, Olle Granath, tidigare chef för Moderna Museet och Nationalmuseum samt konstnären Filippa Arrias, tidigare lektor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.