Kvinnliga pionjärer

Visionära landskap

Kvinnliga pionjärer – Visionära landskap

4 mars – 20 augusti 2023

Vårens stora utställning lyfter fram fyra kvinnliga pionjärer och visionärer på landskapsmåleriets område, och deras verk från åren kring sekelskiftet 1900. Vi har valt att fokusera på Ester Almqvist (1869-1934), Anna Boberg (1864-1935), Ellen Trotzig (1878-1949) och Charlotte Wahlström (1849-1924).

Den tidigare konsthistorieskrivningen om det svenska landskapsmåleriet från denna tid har särskilt fokuserat på verk av manliga konstnärer. Med denna presentation breddas och fördjupas bilden av landskapskonsten i Sverige kring 1900, samtidigt som ett antal framstående men idag sällan visade kvinnliga konstnärskap får träda fram i ljuset helt i sin egen rätt.

I en fördjupningsdel i utställningen presenteras teosofins betydelse för tidens svenska landskapsmåleri. Anna Boberg, Charlotte Wahlström och Hilma af Klint, hörde till de konstnärer som ställde ut suggestiva landskapsmotiv på de två utställningar som Teosofiska Samfundet arrangerade 1913, varav en visades i Stockholm och en på Visingsö. I vår fördjupningsdel representeras Hilma af Klint av två stämningsfulla och sällan visade landskapsmålningar, som fanns med i en av dessa utställningar. Verken av Hilma af Klint, fördjupar bilden av ett av de mest uppmärksammade och intresseväckande svenska konstnärskapen i vår tid.