Livets färger

Svensk konst från friluftsmåleri till symbolism

Livets färger – Svensk konst från friluftsmåleri till symbolism

18 juni – 14 augusti 2022

”…Jag målar av min innersta själ och övertygelse. Jag sammanfogar alla livets färger oblandade vid varandras sida men så att de skola bilda ett skimrande, harmoniskt helt…” skrev Prins Eugen i ett brev till vännen Helena Nyblom hösten 1892.

I den svenska konsten runt sekelskiftet 1900 utgjorde naturen och landskapet en spegel för känslor, stämningar och temperament. Själsliga tillstånd förmedlades genom landskapets terräng, årstiden, de rådande ljusförhållanden, koloriten och det valda konstnärliga uttrycket. Det franskinspirerade friluftsmåleriet och naturalismen ersattes vid denna tid av nationalromantiken, symbolismen och syntetismen som kännetecknades av ett utforskande av det nordiska landskapet och dess säregna stämning och mystik i personligt präglade verk.

Under sommaren 2022 belyser vi denna spännande, konstnärliga brytningstid i en samlingspresentation i Galleriet på Waldemarsudde. Vi presenterar både välkända och sällan visade verk ur Waldemarsuddes rika konstsamlingar med fokus på det sena 1800-talets friluftsmåleri och sekelskiftets stämningsmåleri.

Prins Eugens målningar, akvareller och teckningar visas i dialog med verk av hans generationskamrater, såsom Bruno Liljefors, Karl Nordström, Hanna Hirsch-Pauli, Mina Carlson-Bredberg, Richard Bergh och Eugène Jansson. I presentationen ingår även en särskild presentation av museets betydande samling målningar och akvareller av Nils Kreuger som kompletteras med ett inlån ur Lärarstiftelsens samlingar.