Ljus över hav och land – Önningebykolonin på Åland

14 maj 2022 – 26 mars 2023

I samband med firandet av Ålands 100-åriga självstyrelse 2022, arrangerar Prins Eugens Waldemarsudde den första utställningen i Sverige om den intressanta men sällan uppmärksammade konstnärskolonin i Önningeby utanför Mariehamn. Utställningen lyfter fram över 100 verk, av svenska och finländska konstnärer, med motiv från landsbygden och den åländska skärgården, men även vänporträtt, genremotiv och fotografier från livet i kolonin.

Under det sena 1800-talet bildades ett flertal konstnärskolonier runtom i norra Europa. Med inspiration hämtad från franskt friluftsmåleri kom konstnärerna i dessa kolonier att skildra olika naturutsnitt, ljusets skiftningar på de platser där man vistades, traktens befolkning och vänporträtt. Till en av Nordens många konstnärskolonier hörde den i Önningeby i Jomala på Åland. Unikt för just Önningebykolonin var att de kvinnliga konstnärerna var betydligt fler till antalet än de manliga.

Centralgestalten i Önningeby konstnärskoloni, som var i bruk mellan åren 1886 och 1914, var den finländske målaren Victor Westerholm. År 1880 skaffade han sig en sommarbostad vid Lemströms kanal i närheten av Önningeby och 1886 bjöd han in konstnärskollegan Fredrik Ahlstedt till Åland. Ahlstedt efterföljdes av ett flertal andra finländska konstnärer men också av svenska målare, såsom J.A.G. Acke, Ida Gisiko-Spärck, Anna Wengberg, Carl Erik Fredrik Törner och Edvard Westman från Sverige samt Elin Danielson-Gambogi, Hanna Rönnberg, Ellen Favorin, Amélie Lundahl, Eva Acke (f. Topelius), Elias Muukka och Helmi Sjöstrand från Finland. Mellan åren 1906 och 1913 vistades även en grupp estniska konstnärer och författare i Önningeby.

Liksom i andra konstnärskolonier vid samma tid kom man i Önningeby att måla ute i det fria, vänskapsband slöts över nationsgränserna, kärleksrelationer uppstod och middagar, fester och maskerader arrangerades. Gemenskapen konstnärerna emellan under vistelserna i Önningeby, gav även upphov till ett stort antal verk som präglas av inspiration och stark uttrycksfullhet.

”Waldemarsudde har på senare år valt att undersöka konstnärskoloniernas stora betydelse för konstlivet under det sena 1800- och tidiga 1900-talet i ett antal utställningar, såsom Skagen 2013, Konstnärskolonin på Tyresö 2015, Worpswedekolonin utanför Bremen 2018 och Grez-sur-Loing 2019. Turen har nu kommit till den intressanta Önningebykolonin, Finlands enda konstnärskoloni, i den första svenska utställningen om konstnärsbyn på Åland och om de trettiotal finska och svenska konstnärer som verkade där mellan åren 1886 och 1914. I Önningeby var de kvinnliga konstnärerna i majoritet, vilket skiljer denna koloni från andra konstnärskolonier vid samma tid. De starka sociala nätverk som de kvinnliga konstnärerna från Finland och Sverige etablerade är en orsak, en annan de finländska kvinnliga konstnärernas stora betydelse för den finska konstens förnyelse på det sena 1800-talet. Önningebykolonin är inte bara av historiskt intresse, den visar även på vikten av social gemenskap för konstnärligt, kreativt arbete”, säger museichef Karin Sidén.

Utställningen kompletteras av en rikt illustrerad katalog med artiklar av Kjell Ekström, chef för Önningebymuseet, Anna-Maria Wiljanen, chef för Finlandsinstitutet i Japan och författare till en doktorsavhandling 2014 om Önningebykolonin vid Helsingfors universitet, samt av museichef Karin Sidén. I samband med utställningen arrangeras även en rik programverksamhet med föredrag, visningar och en konsert.

Utställningen har tillkommit i samarbete med Önningebymuseet på Åland och Samfundet Sverige-Finland.