Verk från Waldemarsuddes samling visas i Polen

Vi har lånat ut sex av våra mästerverk utförda av prins Eugen (Det gamla slottet, Skogen, Rökar), Ernst Josephson (Gåslisa), Mina Carlson-Bredberg (Självporträtt) och Hanna Pauli (Porträtt av Georg Pauli. ”Fästmansporträttet”) till Nationalmuseum i Warszawa. Det känns mycket roligt och värdefullt att få medverka i en så fin och viktig utställning som Solstice. Masterpieces of Nordic Painting 1880-1910 (17/11, 2022-5/3, 2023).

Utställningen som är producerad i samarbete med Göteborgs konstmuseum är den första heltäckande presentationen av måleri utförda av nordiska konstnärer från sekelskiftet 1800/1900 i Polen. Här visas verk från danska, finska, svenska, norska och isländska samlingar, men även verk från polska museer från samma tid.

Längst ner till vänster i den första utställningssalen syns Mina Carlson-Bredbergs Självporträtt och till vänster om detta verk hänger Hanna Paulis Porträtt av Georg Pauli ”Fästmansporträttet”. Allra längst ner i fonden till höger kan man skönja Prins Eugens Rökar, oljefabriken tillsammans med Göteborgs konstmuseums verk Nocturne av Eugène Jansson.

Foto: Bartosz Bajerski / Muzeum Narodowe w Warszawie