Waldemarsudde samarbetar med Kompis Sverige

Waldemarsudde samarbetar sedan ett antal år tillbaka med den ideella organisationen Kompis Sverige för att bidra till möten mellan människor med olika bakgrund och bredda vår publik. Genom samarbetet får nya och etablerade svenskar som matchats i kompispar av Kompis Sverige möjlighet att besöka museet gratis när de går tillsammans.  

Bland Kompis Sveriges deltagare finns många som inte har kännedom om de museer som finns eller kanske inte har möjlighet att besöka dem. Genom detta samarbete hoppas vi att fler ska upptäcka Waldemarsudde och ta del av vår verksamhet. Nyligen visade Sophie Lindeberg, intendent för pedagogik,  utställningen Ernst Josephson – Konst, poesi och musik för en grupp från Kompis Sverige.

– Museer erbjuder en fantastisk möjlighet att lära känna samhället, vår samtid och vår historia. Genom att våra matchade kompispar får möjlighet att gå in gratis på Waldemarsudde ges de chansen att skapa fler gemensamma upplevelser. Det blir även ett tillfälle att inleda samtal som bidrar till ökad kunskap och vidgade perspektiv för både den som är ny i Sverige och för den som är etablerad, säger Elina Blomberg, projektledare på Kompis Sverige.