Gallerirerrassen Waldemarsudde. Foto: Yanan Li. Bild beskuren.

Årstiderna i konstnärens trädgård

Välkommen på ett skolbesök där vi utforskar konstnärens trädgård med alla sinnen!

På Waldemarsudde får barnen uppleva en unik miljö där trädgårdens planteringar samspelar med konsten. Skolbesöket inleds i prins Eugens vackra sällskapsvåning och fortsätter med en trädgårdsvandring bland slottsträdgårdens terrasser. Vi berättar om prins Eugen och Carl von Linné som båda finns avbildade i trädgården.

Skolprogrammet kombinerar konst och naturvetenskap. Med utgångspunkt i Linnés lära utforskar vi årstidens växter och blommor med förstoringsglas. Vi upplever trädgården med konstnärens blick och lär oss mer om växternas kulturhistoria och blomstersymbolik. Vi närstuderar blommornas beståndsdelar för att lära oss hur de förökar sig samtidigt som vi imponeras av kronbladens vackra färger, former och mönster.

I trädgården hämtar vi inspiration till den skapande verksamheten som genomförs i vår ateljé. Under vår, försommar och sensommar inspireras vi av trädgårdens blomsterprakt och modellerar blommor i keramiklera som vi målar i regnbågens färger.

Hela skolprogrammet kan genomföras utomhus i form av en trädgårdsvandring med friluftsmåleri i parken.

Skolprogrammet kan bokas från 1 april till och med 31 oktober.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia och biologi. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Bild:
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Vidare skall eleverna redan i åk 1-3 få prova på modellering och att skapa med olika verktyg och tekniker.

Biologi
åk 1-3: Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Växters livscykler och anpassning till olika årstider.
Åk 1-3: Växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Åk 4-6: Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.

Vår workshop i modellering av blommor är utarbetad i samarbete med Lippa Dalén, keramiker.

I ateljén modellerar vi egna blommor i lera.