Myter och sagor i konstens värld

Följ med till sagornas och myternas magiska värld på Waldemarsudde.

Möt segerns gudinna Nike, den modige hjälten Herakles och den spelande Strömkarlen i sin mäktiga fors. Vi funderar över vilken roll myter och sagor spelar i dåtid och nutid. Eleverna får lära sig mer om antikens gudar och gudinnor och samtidigt öva sin bildförståelse. Hur kan man se på antikens gudar och hjältar i dag?

Visningen genomförs i Slottet samt bland skulpturerna ute i parken. Dialogen med barnen varvas med korta berättelser om museets hjältar, gudar och gudinnor. När de yngsta barnen kommer på besök använder vi både rekvisita och musik för att levandegöra mytologin. Kombinera gärna visningen med ett ateljébesök där eleverna får skapa egna gudar och sagoväsen.

Visning med ateljébesök, 2 tim
Visningen utgår ifrån samlingarna i prins Eugens Sällskapsvåning samt skulpturerna med mytologiska motiv i parken. I ateljén skapar vi egna mytologiska figurer med inspiration från visningen. De yngsta barnen får måla på stora växtpapper med flödande akrylfärger och de lite äldre barnen får modellera fram sina figurer i härligt mjuk lera. Ateljébesök kan endast bokas april-oktober.

Skolprogrammet kan genomföras utomhus
Vi kan anpassa upplägget för skolprogrammet och erbjuda en skulpturvandring med tema myter och sagor  i parken varefter vi målar mytologiska figurer vid stafflier i parken.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, svenska, religionskunskap och historia. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Bild: Centralt innehåll för åk 1-3: Framställning av berättande bilder, exempelvis sagobilder. Bildanalys: Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.

SO: Centralt innehåll i historia, religion och samhällskunskap för åk 1-3: Berättelser om gudar och hjältar i antik mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.

Historia: Centralt innehåll åk 1-3: Tidsbegrepp som dåtid, nutid och framtid. Jämförelser i ord och bild mellan då och nu.

Svenska: Syfte: Eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. I mötet med olika typer av texter och estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Barnbild med havsguden Poseidon.

Målning föreställande havsguden Poseidon av en pojke på lågstadiet.