Möt Waldemarsudde!

Ett skolprogram med fokus på sekelskiftet 1900 och kulturarvet Waldemarsudde.

Upplev prins Eugens sällskapsvåning och museets rika samlingar från åren omkring sekelskiftet 1900. Prins Eugen levde i en omvälvande tid i vår historia och vi studerar konsten och kulturarvet som ett uttryck för tidsandan. Möt några av tidens tongivande konstnärer och författare såsom Anders Zorn, Carl Larsson och August Strindberg. Vi utforskar prins Eugens friluftsmåleri och stämningsfulla landskap och eleverna får utveckla sin förmåga att analysera historiska bilders uttryck.

Skolprogrammet erbjuds året om och kan bokas online eller på plats i form av visning med friluftsmåleri eller workshop i bildanalys.

Visning med friluftsmåleri, 120 min
Från april till och med oktober kan visningen bokas i kombination med friluftsmåleri i vår vackra park. Eleverna får måla vid stafflier med inspiration av de omgivande träden, ängarna och vattnet. Museets kunniga konstpedagoger handleder eleverna med målet att de skall finna sitt eget uttryck.

Visning med workshop i bildanalys, 90 min.
Boka en workshop i bildanalys där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Besöket inleds med 30 minuters workshop i bildanalys där eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i ett enskilt konstverk. Därefter samlas vi för en gemensam visning där eleverna presenterar ”sina konstverk” för varandra. Museipedagogen fungerar som en samtalsledare som för berättelsen framåt.

Boka skolprogrammet online
Boka en digital rundvisning i prins Eugens Sällskapsvåning 45 min. eller en digital bildvisning i PowerPoint med workshop i bildanalys 60 min. Workshopen genomförs i form av ett grupparbete där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Programmet genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia, svenska samt konst och kultur. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Högstadiet
Bild: Utveckla förmågan att analysera historiska bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och (skrift). Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällslivet.

Gymnasiet
Bild: Utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
Historia: Ge möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska samhällsförändringar.
Konst och kultur: Utveckla sin förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.
Svenska: Utveckla sin förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.

Sällskapsvåningen på Waldemarsudde.
Foto: A. Skåneberg