Anders Zorn, Drottning Sophia, 1909. Bild beskuren.

Porträtt – Bild och självbild

Ett skolprogram där vi fördjupar oss i bildanalys och bildskapande på tema porträtt och identitet.

Människor har i alla tider avbildat sig själva och varandra. Selfies är ingen ny företeelse även om ordet är nytt för vår tid. Vad kan ett porträtt egentligen berätta om människan bakom bilden? Vi analyserar historiska porträtt och självporträtt och gör jämförelser med dagens porträttbilder i sociala medier. Vi upptäcker hur komposition, ansiktsuttryck och symbolik påverkar upplevelsen av den porträtterade.

Skolprogrammet erbjuds året om och tar sin utgångspunkt i samlingarna samt våra tillfälliga utställningar när det passar.

Visning med workshop i kollage, 120 min
Kombinera visningen med en kreativ workshop där eleverna får skapa självporträtt som speglar deras personlighet i blandteknik. Med hjälp av färgens uttryckskraft, berättande detaljer och symbolspråk får eleverna öva sig i att kommunicera i bild. På sociala medier i dag finns ett stort fokus på yta och utseende. Hos oss får ungdomarna skapa självporträtt som berättar vilka de är, inte hur de ser ut. Workshop i kollage erbjuds från 1 april – 31 oktober, när vår ateljé håller öppet.

Visning med workshop i bildanalys på museet, 90 min
Besöket inleds med 30 minuters workshop i bildanalys där eleverna får jobba självständigt i grupp och fördjupa sig i ett enskilt porträtt. Eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om konst. Ett porträtt kan säga så mycket mer om en människa än hur hon ser ut.

Digital bildvisning med workshop i bildanalys, 60 min
Skolprogrammet kan bokas i form av en digital bildvisning i PowerPoint som kombineras med en workshop i bildanalys online. Workshopen genomförs i form av ett grupparbete där eleverna får öva sin förmåga att se, analysera och samtala om porträtt. Programmet tar ca 60 min. och genomförs i Teams eller skolans digitala plattform.

Mål enligt läroplanen
Skolprogrammet kan bokas inom ramen för flera av skolans ämnen såsom bild, historia och svenska. Här nedan har vi listat några syften och mål ur läroplanen som skolprogrammet berör.

Högstadiet
Bild: Utveckla sin förmåga att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Historia: Utveckla förmågan att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Svenska: Utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera i tal (och skrift). Muntliga presentationer om ämnen hämtade från samhällslivet.

Gymnasiet
Bild: Utveckla sin förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder.
Historia: Utveckla kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
Svenska: Utveckla sin förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
Konst och kultur: Utveckla sin förmåga att analysera och tolka kulturuttryck och idéströmningar med hjälp av adekvata begrepp, metoder och teorier.

I ateljén skapar vi symboliska porträtt i blandteknik.