Expedition Konst

Expedition Konst

30 oktober 2021 – 20 mars 2022

Nio framstående samtidskonstnärer, Bigert & Bergström, Josef Bull, Dascha Esselius, Svenerik Jakobsson, Lars Lerin, Hanna Ljungh, Johan Petterson och Sigrid Sandström, medverkar i denna experimentella och innovativa utställning kopplad till Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram och vistelser i Arktis och Antarktis. Utställningen belyser intressanta frågeställningar i skärningspunkten mellan konst och vetenskap och presenteras i form av måleri, grafik, fotografier, skulpturala objekt, ljusinstallationer och filmiska verk.

Expedition Konst är en samlingsutställning som presenterar ett urval av verk som på olika sätt refererar till vistelser och upplevelser i Arktis och Antarktis. Utställningen, som har tillkommit i samarbete med Polarforskningssekretariatet, lyfter fram det konstnärsprogram som arrangerats av denna myndighet alltsedan 1988/89. Sedan starten har konstnärer från olika konstarter medföljt forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis tillsammans med forskare inom bland annat geologi, marinbiologi, meteorologi, klimat- och hållbarhetsforskning. De möten som har ägt rum mellan forskare och konstnärer har visat sig vara både inspirerande, givande och ibland komplicerade. Både likheter och skillnader mellan konstnärliga och vetenskapliga praktiker har blottlagts, men också hur och på vilka sätt man har närmat sig polartrakterna, vilka reflektioner som då har väckts, vad man har valt att undersöka och tolka, samt med vilka resultat.

Bland de många konstnärer som deltagit i Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram sedan 1988 har ett antal valts ut. Därutöver ingår några verk i utställningen som har utförts av konstnärer som vistats vid forskningsstationer, bland annat vid Tarfala forskningsstation i Kebnekaisefjällen och Polarforskningssekretariatets forskningsstation i Abisko. De konstnärer som medverkar i Expedition Konst är Bigert & Bergström, Josef Bull, Dascha Esselius, Lars Lerin, Hanna Ljungh, Svenerik Jakobsson, Johan Petterson och Sigrid Sandström. Sammantaget har urvalet av verk av dessa konstnärer blivit både starkt, rikt och mångfacetterat. Material och tekniker i det som visas varierar alltifrån måleri i olja och akvarell, skulptur i brons och sten till installationer av ljus och föremål, fotografi samt film. Flertalet av konstverken visas inomhus i Ateljén och på Södra vinden högst upp i slottet på Waldemarsudde medan andra verk visas utomhus i museets park. Ljus, is, lera, sediment, kyla och värme, resande, djur och natur, social samvaro, konst och vetenskap samt reflektioner över miljö och klimat, hör till det som har inspirerat de medverkande konstnärerna. Deras upplevelser under expeditionerna och på forskningsstationer har lett till intressanta reflektioner om vår existens, både på det personliga planet och i en vidare bemärkelse: vilka är vi, vart är vi på väg, hur tar vi hand om vår planet, vad gör vi med djurliv, naturresurser och oss själva. Men det är ingen uppgift konstnärerna är ålagda utan resultatet av en gästfrihet och en respekt från Polarforskningssekretariatets sida.

”Det är en stor glädje för Waldemarsudde att få arrangera denna nyskapande utställning i samarbete med Polarforskningssekretariatet och nio betydande samtida konstnärer. Förhoppningen är att den visuellt uttrycksfulla och rika utställningen ska väcka egna reflektioner både över konst och vetenskap, och över hur vi idag förhåller oss till polartrakternas klimat, natur, kultur och djurliv”, säger Karin Sidén, museichef vid Waldemarsudde och en av utställningens kuratorer.

Utställningen kompletteras av programaktiviteter och en rikt illustrerad publikation med texter av de utställande konstnärerna samt författarna Majgull Axelsson och Gunnar D Hansson, som medverkar med varsitt utdrag ur böcker som tillkommit som en följd av deras medverkan på Polarforskningssekretariatets forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis (Majgull Axelsson, Is och vatten, vatten och is, 2008 samt Gunnar D Hansson, Lomonosovryggen, 2009). Därutöver tillkommer texter av Anders Karlqvist om Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram, Sverker Sörlin om förhållandet mellan konst och vetenskap historiskt sett och idag, av Lize-Marié van der Watt om Hållbarhetsmålen och polarforskning samt en inledning till Expedition Konst av utställningens kuratorer Johan Petterson och Karin Sidén.

Allmänna visningar av Expedition Konst ges onsdag kl. 14.00

Läs mer om, och boka plats i, den sociala skulpturen och vedeldade bastun Solar Egg som ingår i utställningen.